Staffan

Nordisk ombildning av det latinska namnet Ste´phanus (se Stefan).
Datum: 
26/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja