Stefan

Latinskt namn (Ste´phanus), urspr. ett grekiskt ord med bet. ’krans, krona’.
Datum: 
26/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja