Stellan

Trol. ett tyskt namn (med ovisst ursprung).
Datum: 
14/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja