Sten

Nordiskt namn, samma ord som substantivet sten.
Datum: 
14/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja