Sune

Fornsvenskt namn, bildat av sun ’son’.
Datum: 
29/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja