Sverker

Svenskt namn, möjl. av Svartger (Svart-Ger) ’den svarte Ger’.
Datum: 
4/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja