Tiburtius

Latinskt släktnamn, trol. bildat till ortnamnet Ti´bur (nuv. Tivoli).
Datum: 
14/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja