Tim

Kortform av engelskans Timothy, från det grekisk-latinska Timotheus ’ära Gud, frukta Gud’.
Datum: 
2/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja