Besök av H.M. Drottningen och fru Haukio

I samband med statsbesöket från Finland gästades Svenska Akademien i dag av H.M. Drottningen och fru Jenni Haukio. Tillsammans med Akademiens ständige sekreterare, Mats Malm samt ledamöterna Tua Forsström och Åsa Wikforss deltog de i ett samtal om möjligheter och behov kring läsning i Sverige och Finland. De förevisades också en utställning sammanställd av Akademiens arkivföreståndare, Madeleine Engström Broberg, bland annat innehållande Akademiens stadgebok från 1786 och material rörande den finländske Nobelpristagaren Frans Eemil Sillanpää. De fick därtill besöka Nobelbiblioteket, liksom dess speciella forskarsal i Börshusets källare: Palmstedtsalen. 

         

Fotograf: Rickard L. Eriksson