200-årsminnet av Anna Maria Lenngrens död

8 mar 2017

Idag uppmärksammar Svenska Akademien Internationella kvinnodagen. Hon uppmärksammar också 200-årsminnet av Anna-Maria Lenngrens dödsdag. Lenngren är mest känd för dikten "Några ord till min k. dotter, ifall jag hade någon" från 1798. Hon brukar kallas för den nittonde ledamoten eftersom hennes författarskap aktades så högt av Akademien, dessutom diskuterades hon som möjlig ledamot i brevväxlingen mellan Carl Gustaf af Leopold och Nils von Rosenstein. För att visa sin uppskattning av Lenngrens snille beslöt Akademien 1799 att tilldela henne en pension och hon blev således den första skriftställaren att uppbära författarlön. Anna Maria Lenngrens bok Skalde-försök gavs ut postumt 1819. Originalutgåvan finns i Nobelbibliotekets samlingar. Porträttet här intill är gjort av Carl Larsson och är något beskuret.

Läs mer på sekreterarens blogg »