Akademiforskare i humaniora

9 nov 2006

Svenska Akademien och Vitterhetsakademien ledigförklarar härmed, med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, sex tjänster för yngre disputerade forskare inom det humanistiska området.