Akademiledamoten Gunnel Vallquist har avlidit

11 jan 2016

Författaren och översättaren Gunnel Vallquist  invaldes 1982 på stol 13 i Svenska Akademien, där hon efterträdde poeten Anders Österling. Gunnel Vallquist var född 1918. Hennes omfattande översättningsarbete gällde främst franskspråkig litteratur. Bland annat översatte hon samtliga delar i Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt” men även verk av författare som Georges Simenon och Marguerite Yourcenar.

Gunnel Vallquist hade en stark och respekterad ställning inom den katolska kyrkan. Mycket av hennes egna författarskap präglades också av hennes personliga tro. Gunnel Vallquist erhöll professors namn 1981 för sitt översättningsarbete. Hon blev 97 år gammal.

Läs mer »