Akademiledamoten Östen Sjöstrand har avlidit

13 maj 2006

Östen Sjöstrand invaldes 1975 på stol 8, där han efterträdde Pär Lagerkvist. Östen Sjöstrand var under mer än tjugo år ledamot av Nobelkommittén och under åren 1975-1988 redaktör för kulturtidskriften Artes.