Akademiledamoten Sten Rudholm har avlidit.

29 nov 2008

Sten Rudholm innehade stol nummer 1 i Svenska Akademien där han efterträdde Sture Petrén 1977. Sten Rudholm var jurist och ämbetsman. Han blev justitiekansler 1962, president i Svea hovrätt 1967 och utnämndes till riksmarskalk 1983.
Sten Rudholm hade under sin ämbetsmannatid flera utrednings- och styrelseuppdrag framförallt inom det juridiska området. Sten Rudholm var född 1918.