Angelägen konferens

17 aug 2017

Häromdagen ägde en angelägen sammankomst rum på Svenska Akademien, med ledamoten Tomas Riad i spetsen. Utvecklingsprojektet ”Intensivundervisning i svenska för nyanlända skolelever”, som leds av professor Riad och docent Maria Lim Falk, hade arrangerat en minikonferens med ett sextiotal åhörare. Under det gångna året har projektdeltagarna planerat i detalj för det som nu skall komma: startskottet för projektet i praktiken. Ett nittiotal nyanlända skolelever på språkintroduktionsprogrammet, som går på Södra Latin respektive Nacka gymnasium, skall få genomgå en tvåårig specialutformad undervisning. Intensivutbildning i svenska är grunden i projektet, men dessutom skall eleverna få undervisning i flertalet övriga ämnen. Målet är att de på två år skall uppnå behörighet till svenskt gymnasium och bli antagna till en skola.