Anna Sjöstedts resestipendium

4 jun 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Otto Fischer Anna Sjöstedts resestipendium 2009.

Priset, som instiftades 2006, är företrädesvis avsett för yngre författare och humanistiska forskare och omfattar fri vistelse i Akademiens lägenhet i Berlin under en månad samt ett bidrag på 30 000 kronor. Tidigare mottagare av stipendiet har varit 2006 Gabriella Håkansson, 2007 Malte Persson och 2008 Aimée Delblanc.

Otto Fischer är litteraturvetare, född 1968 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. dr 1998 i Uppsala med avhandlingen Tecknets tragedi. Symbol och allegori i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. Han är verksam som universitetslektor vid litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.

Tillsammans med Thomas Götselius har Otto Fischer varit redaktör för flera utgåvor t.ex. Friedrich A. Kittlers Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur, 2003 och Wolfgang Ernsts Sorlet från arkiven. Ordning ur oordning, 2008.