Anna Sjöstedts resestipendium

25 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrik Rosengren Anna Sjöstedts resestipendium 2010.

Priset, som instiftades 2006, är företrädesvis avsett för yngre författare och humanistiska forskare och omfattar fri vistelse i Akademiens lägenhet i Berlin under en månad samt ett bidrag på 30 000 kronor. Tidigare mottagare av stipendiet har varit 2006 Gabriella Håkansson, 2007 Malte Persson, 2008 Aimée Delblanc och 2009 Otto Fischer.

Henrik Rosengren är historiker, född 1968. Han blev fil. dr 2007 vid Lunds universitet med avhandlingen “Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950. Tidigare har han bland annat givit ut “Cause célèbre”. “Juden” som nationellt hot i Sverige 1917-1929 – tre fallstudier 2001. Han har även varit redaktör för ett antal vetenskapliga utgåvor.

Henrik Rosengren blev gymnasielärare i historia och samhällskunskap 1997. Efter disputationen är han utbildningskoordinator vid den nyinrättade Forskarskolan i historiedidaktik i Lund. Han skriver även regelbundet artiklar och recensioner i dags- och fackpress.