Anna Sjöstedts resestipendium

3 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Axel Englund Anna Sjöstedts resestipendium för 2017. Priset, som instiftades 2006, är företrädesvis avsett för yngre författare och humanistiska forskare och omfattar fri vistelse i Akademiens lägenhet i Berlin under en månad samt ett bidrag på 30 000 kronor. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2013 Fabian Kastner, 2014 Victoria Fareld, 2015 Marie Silkeberg och 2016 Isabelle Ståhl.

Axel Englund är litteraturvetare och tonsättare, född 1979. Han blev fil.dr 2011 med avhandlingen Stroke darkly the strings. On Paul Celan and music. Axel Englund är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.
Han kom förra året ut med boken Landskapsläsning – utfärder i W.G. Sebalds poesi och utgav samtidigt samlingen Bokstavsspåret, där han översatt ett urval dikter från åren 1964-2001 av W.G. Sebald.