Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare 2021

Pressmeddelande18 jun 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lisa Loenheim och Nathan Young Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2021.

Signe Ekblad-Eldhs pris 2021

Pressmeddelande16 jun 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Peter Sandström Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2021. Priset utgår ur Stiftelsen Signe Ekblad-Eldhs testamentsfond och skall tilldelas en framstående skönlitterär författare.

Gun och Olof Engqvists stipendium 2021

Pressmeddelande10 jun 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sigrid Combüchen Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2021.

Svenska Akademiens tolkningspris 2021

Pressmeddelande9 jun 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gisela Kosubek och David McDuff Svenska Akademiens tolkningspris för år 2021.

Margit Påhlsons pris 2021

Pressmeddelande8 jun 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lena Ekberg Margit Påhlsons pris 2021.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium 2021

Pressmeddelande8 jun 2021

Svenska Akademien har tilldelat Torbjörn Flygt Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2021.

Karin Gierows pris 2021

Pressmeddelande3 jun 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Sommardal och Klas Åmark Karin Gierows pris för år 2021.

Doblougska priset 2021

Pressmeddelande2 jun 2021

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2021. Priset utgår ur Stiftelsen Doblougska fonden och utdelas ”för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning”.

Zibetska priset 2021

Pressmeddelande31 maj 2021

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2021

Pressmeddelande28 maj 2021

Svenska Akademien har tilldelat Valborg Lindgärde Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för år 2021.