Arkiv över pressmeddelanden

Pris till Klas Östergren

Pressmeddelande5 okt 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Klas Östergren ett extra pris på 100 000 kronor.

Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare

Pressmeddelande2 jun 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrik Rosenkvist och Elzbieta Strzelecka sitt stipendium till yngre språkforskare.

Doblougska priset

Pressmeddelande31 maj 2006

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2006. Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Carl Fehrman och Carola Hansson.

Författaren Lars Gyllensten har avlidit

Pressmeddelande26 maj 2006

Lars Gyllensten innehade stol 14 i 40 år och efterträdde konsthistorikern Ragnar Josephson 1966.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2006

Pressmeddelande16 maj 2006

Svenska Akademien har utsett Lena Alvåker, Maj Björk och Anne-Marie Körling till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2006.

Överenskommelse om ramavtal

Pressmeddelande13 maj 2006

En överenskommelse om ett ramavtal har träffats mellan Litteraturbanken och de organisationer som tillvaratar litterära upphovsmäns upphovsrättsliga intressen.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande13 maj 2006

Krister Henriksson har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2006.

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande13 maj 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Helena Eriksson Kallebergerstipendiet för år 2006.

Signe Ekblad-Eldhs pris

Pressmeddelande13 maj 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Agneta Pleijel Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2006. Priset, som utgår ur en 1960 donerad fond, skall tilldelas en framstående skönlitterär författare.

Akademiledamoten Östen Sjöstrand har avlidit

Pressmeddelande13 maj 2006

Östen Sjöstrand invaldes 1975 på stol 8, där han efterträdde Pär Lagerkvist. Östen Sjöstrand var under mer än tjugo år ledamot av Nobelkommittén och under åren 1975-1988 redaktör för kulturtidskriften Artes.