Arkiv över pressmeddelanden

Akademiforskare i humaniora

Pressmeddelande26 dec 2008

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ledigförklarar härmed, med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, sex anställningar för yngre disputerade forskare inom det humanistiska området med följande inriktning:
 

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor var till Michael Barnes, Carl-Göran Ekerwald, Etienne Glaser, Bo Grandien, Göran Greider och Lars Lundkvist.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har tilldelat Andrzej Tichý och David Vikgren Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2008.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Aase Berg Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2008.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Francisco Uriz sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2008 har tilldelats Christer Kihlman.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Granath Gerard Bonniers pris för år 2008.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingvar Björkeson Kellgrenpriset för år 2008.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Sigurd Svenska Akademiens språkforskarpris 2008.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Johnsson Bellmanpriset för år 2008.