Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande3 apr 2008

Lillemor Santesson har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Blomska stipendiet

Pressmeddelande3 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lena Peterson Blomska stipendiet på 40 000 kronor.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande25 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Magnus Olausson sitt gustavianska stipendium för år 2008.

Ida Bäckmans stipendium

Pressmeddelande25 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Åsberg Ida Bäckmans stipendium för år 2008.

Schückska priset

Pressmeddelande13 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingeborg Nordin Hennel Schückska priset på 100 000 kronor.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande13 mar 2008

Svenska Akademien har tilldelat Christina Sjöblad Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande7 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Eric Liedman sitt nordiska pris för år 2008.

Extra pris

Pressmeddelande5 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Maciej Zaremba ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande3 mar 2008

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande28 feb 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carina Burman Birger Schöldströms pris för år 2008.