Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gun Widmark Svenska Akademiens språkforskarpris 2009.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tiina Nunnally samt Hans-Peter och Karin Naumann var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

 

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Åke Erlandsson, Tomas Forser, Bo-Ingvar Kollberg, Ingmar Lemhagen, Agneta Rahikainen och Ulla Roseen.

 

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ann Jäderlund Bellmanpriset för år 2009.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Margareta Åsberg Kungliga priset för år 2009.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gun-Britt Sundström Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2009.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har tilldelat Pär Hansson och Alexandra Coelho Ahndoril Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2009.

 

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2009 har tilldelats Nils Erik Forsgård.

 

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Claes Hylinger Gerard Bonniers pris för år 2009.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Emil Johnson Kellgrenpriset för år 2009.