Arkiv över pressmeddelanden

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Stolpe Kellgrenpriset för år 2010.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lennart Elmevik Svenska Akademiens språkforskarpris 2010.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Magnus William-Olsson Bellmanpriset för år 2010.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Georg Klein Kungliga priset för år 2010.

Svenska Akademiens stora pris

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Troell sitt Stora pris, som är Akademiens främsta utmärkelse.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jasim Mohamed och Magdalena Wasilewska-Chmura var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har tilldelat Linnéa Axelsson och Viktor Johansson Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2010.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gabriela Melinescu Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2010.

Svenska Akademiens högtidssammankomst

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17.00.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2010

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Kaj Falkman, Jessica Kolterjahn, Helga Krook, Li Li, Mårten Rasch och Rita Tornborg.