Arkiv över pressmeddelanden

Doblougska priset

Pressmeddelande20 maj 2010

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2010. Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Martin Kylhammar och Bruno K. Öijer.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2010

Pressmeddelande19 maj 2010

Svenska Akademien har utsett Ann-Marie du Plessis, Kristina Hallind och Maria Öhman till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2010.

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande19 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Maia Andreasson och Ida Larsson sitt stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2010.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande19 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Pär Bergman Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium 2010.

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande11 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kerstin Danielson sitt bibliotekariepris för 2010.

Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur

Pressmeddelande7 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat utse Ulf Nilsson till mottagare av Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur 2010.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande7 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anders Ehnmark Svenska Akademiens essäpris för år 2010.

Beskowska resestipendiet

Pressmeddelande22 apr 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Niclas Lundkvist Beskowska resestipendiet för år 2010.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande22 apr 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Birgitta Wallin och Ola Sigurdson Karin Gierows pris för år 2010.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande14 apr 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karin Löfdahl och Rika Lesser Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2010.