Arkiv över pressmeddelanden

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Birgitta Lillpers Bellmanpriset för år 2011. Priset, som instiftades av Anders och Emma Zorn 1920, skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademien har tilldelat Jonas Karlsson och Måns Wadensjö Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2011. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Alfredson Kungliga priset för år 2011. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Guy de Faramond och Enrico Tiozzo var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Ulf Peter Hallberg, Tom Hedlund, Bengt af Klintberg, Lena Kåreland, Rose Lagercra

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karin Johannisson Gerard Bonniers pris för år 2011.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Aris Fioretos Kellgrenpriset för år 2011.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2011 har tilldelats Gösta Ågren. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Hellberg Svenska Akademiens språkforskarpris 2011.

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande8 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johan Holmberg, Melinda Kinnaman, Åke Lundqvist och Masthuggsteatern Carl Åkermarks stipendium för år 2011.