Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gösta Ekman Kungliga priset för år 2012. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Hans Björkegren, Claes Eriksson, Maja Hagerman, Martin Lagerholm, Mikael Niemi och Björner Torsson

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Susanna Alakoski Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2012.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2012 har tilldelats Pär Stenbäck. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Helen Sigeland och Dmitri Plax var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Paul Kiparsky Svenska Akademiens språkforskarpris 2012.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har tilldelat Johannes Anyuru och Catharina Gripenberg Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2012. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Agneta Pleijel Kellgrenpriset för år 2012.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela P. C. Jersild Gerard Bonniers pris för år 2012.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Norén Bellmanpriset för år 2012. Priset, som instiftades av Anders och Emma Zorn 1920, skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.