Arkiv över pressmeddelanden

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva-Stina Byggmästar Bellmanpriset för år 2013. Priset, som instiftades av Anders och Emma Zorn 1920, skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har tilldelat Linda Boström Knausgård och Johanna Holmström Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2013. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Elena Balzamo och þórarinn Eldjárn var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Urban Andersson, Tua Forsström, Vera Gancheva, Rose-Marie Nielsen, Per Wirtén och Kajsa Öberg Lindsten.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2013 har tilldelats Gunvor Kronman. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marie Lundquist Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2013.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tore Frängsmyr Gerard Bonniers pris för år 2013.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Björn Lindblom Svenska Akademiens språkforskarpris 2013.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Maciej Zaremba Kellgrenpriset för år 2013.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Håfström Kungliga priset för år 2013. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.