Arkiv över pressmeddelanden

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Cilla Naumann Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2014.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Klaus-Jürgen Liedtke Gerard Bonniers pris för år 2014.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingela Strandberg Bellmanpriset för år 2014. Priset, som instiftades av Anders och Emma Zorn 1920, skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2014 har tilldelats Michel Ekman. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Teleman Svenska Akademiens språkforskarpris 2014.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Matti Klinge Kellgrenpriset för år 2014.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Kerstin Berggren, Tomas Brundin, Barbro Eberan, Helena Forsås-Scott, Lisbeth Lars

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Elena Samuelson och Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Svenska Akademiens stora pris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lennart Hellsing sitt Stora pris, som är Akademiens främsta utmärkelse.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunilla Palmstierna-Weiss Kungliga priset för år 2014. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.