Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande28 mar 2014

Jan Anward har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Ida Bäckmans stipendium

Pressmeddelande21 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kristian Petri Ida Bäckmans stipendium för år 2014.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande21 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jonas Nordin sitt gustavianska stipendium för år 2014.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande13 mar 2014

Svenska Akademien har tilldelat Claes Ahlund Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2014 med 40 000 kronor.

Extra pris

Pressmeddelande13 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sigbrit Swahn ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Schückska priset

Pressmeddelande13 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Martin Hägglund Schückska priset 2014 på 100 000 kronor.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande7 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Gustafsson sitt nordiska pris för 2014.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande28 feb 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Söderström och Dan Korn Axel Hirschs pris för 2014 med 120 000 kronor var.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande28 feb 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jenny Westerström Birger Schöldströms pris för år 2014.

Ny ledamot i Svenska Akademien

Pressmeddelande28 feb 2014

Till ny ledamot på stol nummer 11 efter Ulf Linde har Svenska Akademien utsett författaren Klas Östergren. Han kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december i år.