Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Bertil Taube Kungliga priset för 2015. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Barbro Lindgren Bellmanpriset för år 2015. Priset, som instiftades av Anders och Emma Zorn 1920, skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Nordberg Svenska Akademiens språkforskarpris 2015.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Cecilia Lindqvist Kellgrenpriset för år 2015.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Svensson Gerard Bonniers pris för år 2015.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2015 har tilldelats Mikael Reuter. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har tilldelat Tomas Bannerhed och Tove Folkesson Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2015. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ola Nilsson Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2015.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sylvain Briens och Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Jan och Maria Berglin, Roger Fjellström, Ninni Holmqvist, Jackie Jakubowski