Arkiv över pressmeddelanden

SAOL 14 nu tillgänglig som app.

Pressmeddelande23 dec 2016

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Ordlistan finns nu tillgänglig som app för mobiltelefon.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stina Ekblad Kungliga priset för 2016. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Sonnevi Bellmanpriset för år 2016.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Erik Andersson Svenska Akademiens språkforskarpris 2016.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Österberg Kellgrenpriset för år 2016.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Steve Sem-Sandberg Gerard Bonniers pris för år 2016.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2016 har tilldelats Fred Karlsson. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har tilldelat Negar Naseh och Lina Wolff Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2016. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Håkan Andersson Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2016.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Angela Garcia och Tamara Torstendahl Salytjeva var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.