Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nina Burton Svenska Akademiens essäpris för år 2017. Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format.

Ole och Ann-Marie Söderströms pris

Pressmeddelande18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nils Håkanson Ole och Ann-Marie Söderströms pris 2017. Priset instiftades 2011 och delas ut vart tredje år. De första mottagarna har varit 2011 Eva-Marie Liffner och 2014 Stefan Lindberg.

Idag är en historisk dag

Pressmeddelande11 maj 2017

Idag är en historisk dag. Svenska Akademiens Ordbok, vars redaktion har sitt säte i Lund, har utökats med ännu ett band, nummer 37. Det föreligger nu i en tryckt version och en digital.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande11 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael Johansson Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2017.

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande11 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Peter Björkman sitt bibliotekariepris för 2017.

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande11 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karin Helgesson och Memet Aktürk-Drake Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2017.

Gun och Olof Engqvists stipendium

Pressmeddelande4 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nathan Shachar Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2017.

Signe Ekblad-Eldhs pris

Pressmeddelande4 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marie Silkeberg Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2017. Priset utgår ur en stiftelse, som har en år 1960 donerad fond som grund, och skall tilldelas en framstående skönlitterär författare.

Johan Lundblads pris

Pressmeddelande4 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tore Janson Johan Lundblads pris för år 2017.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande27 apr 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Danielsson och Kristoffer Leandoer Karin Gierows pris för år 2017.