Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingvar Björkeson Kungliga priset för år 2021. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lotta Lotass Gerard Bonniers pris för år 2020.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Suzanne Osten Kellgrenpriset för år 2021.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anneli Jordahl Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2021.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Åsa Maria Kraft Bellmanpriset för år 2021.

Kallebergerstipendiet 2021

Pressmeddelande20 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Helga Krook Kallebergerstipendiet för år 2021. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Kallebergerfonden, Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donation.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond 2021

Pressmeddelande20 dec 2021

Svenska Akademien har tilldelat Anna Fock och Sara Villius Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2020. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande17 dec 2021

Svenska Akademien har under 2021 ur egna medel delat ut belöningar på 50 000 kronor vardera till Patrik Göransson, Kennet Klemets, Margareta Lindholm, Annika Persson, Åke

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande14 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ardalan Esmaili, Electra Hallman, Lindy Larsson och Magdalena Åberg Carl Åkermarks stipendium för år 2021.

Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande13 dec 2021

Svenska Akademien har under 2021 beslutat tilldela Hanna Nordenhök, Fredrik Renard, Thomas Sjösvärd och Erik Zillén Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse