Arkiv över pressmeddelanden

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande8 apr 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Wollin Margit Påhlsons pris för år 2022. Priset utdelas till personer som genom sin verksamhet gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande7 apr 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela och Marianne Ségol-Samoy och Željka Černok Svenska Akademiens tolkningspris för år 2022. Prisbeloppet är 60 000 kronor var.

Beskowska resestipendiet

Pressmeddelande6 apr 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ildikó Márky Beskowska resestipendiet för år 2022. Stipendiet är på 80 000 kronor.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande25 mar 2022

Svenska Akademien tilldelar Mark Tatlow sitt gustavianska stipendium för år 2022. Stipendiet är på 50 000 kronor och avsett för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Ida Bäckmans stipendium

Pressmeddelande22 mar 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Torbjörn Nilsson Ida Bäckmans stipendium för år 2022. Stipendiet är på 115 000 kronor.

Svenska Akademiens ordbok finansieras av stiftelser och akademier i samarbete

Pressmeddelande18 mar 2022

Svenska Akademien inleder år 2024 arbetet med en uppdaterad version av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) i samarbete med Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kungl.

Abdulrazak Gurnah på Sverigebesök

Abdulrazak Gurnah 2021
Pressmeddelande18 mar 2022

Svenska Akademien har bjudit in författaren Abdulrazak Gurnah, mottagare av Nobelpriset i litteratur 2021, till Stockholm i april.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande17 mar 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Inger Lindberg Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård för år 2022. Prissumman är på 80 000 kronor.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande11 mar 2022

Svenska Akademien tilldelar Elisabeth Hjorth Ilona Kohrtz’ stipendium för 2022-2023. Stipendiet är på 40 000 kronor per år och avsett för förtjänta skönlitterära författare.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande7 mar 2022

Svenska Akademien ger Axel Hirschs pris för år 2022 till Annika Sandén och Göran Rosenberg.