Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens Bernadottestipendium

Pressmeddelande3 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Malin Nauwerck Svenska Akademiens Bernadottestipendium för 2020.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande1 apr 2020

Elisabet Engdahl har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård för år 2020.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande1 apr 2020

Ulla Ekblad-Forsgren har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2020.

Blomska stipendiet

Pressmeddelande1 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Fridell Blomska stipendiet för 2020.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande31 mar 2020

Svenska Akademien har tilldelat Björn Sundberg Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för 2020.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande27 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rebecka Lennartsson sitt gustavianska stipendium för år 2020. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Schückska priset

Pressmeddelande27 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Håkan Möller Schückska priset för år 2020. Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1946 och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande27 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Martin Kylhammar Birger Schöldströms pris för år 2020.

Ida Bäckmans stipendium

Pressmeddelande19 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lotta Lundberg Ida Bäckmans stipendium för år 2020.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande11 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karin Smirnoff Ilona Kohrtz’ stipendium för 2020–2021. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Ilona Kohrtz’ testamentsfond och skall tilldelas en förtjänt skönlitterär författare.