Arkiv över pressmeddelanden

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande7 sep 2018

Svenska Akademien har under sommaren och början av hösten fortsatt arbetet med att återskapa förtroendet för sin verksamhet och legitimiteten i Nobelprisarbetet.

Svenska Akademiens priser våren 2018

Pressmeddelande30 aug 2018

Svenska Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier. Vissa av dem utgår ur Akademiens egna medel, andra ur donationsfonder som överlämnats till Akademien. Under våren 2018 har följande priser och stipendier delats ut.

Svenska Akademiens svensklärarpris

Pressmeddelande30 jun 2018

Svenska Akademien har utsett Eva Hedencrona, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, Annelie Lerner, Jutarumsskolan i Halmstad, Mariette Liljekvist, Seminarieskolan i Landskrona samt Sara Viklu

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande20 jun 2018

Svenska Akademien har beslutat tilldela Elisabeth Skog, Halmstads bibliotek, sitt bibliotekariepris för år 2018.

Utträde ur Svenska Akademien

Pressmeddelande7 maj 2018

Svenska Akademien vill meddela att Lotta Lotass, Klas Östergren och Sara Stridsberg har ansökt om och med omedelbar verkan beviljats utträde ur Svenska Akademien.

Svenska Akademien skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur

Pressmeddelande4 maj 2018

Svenska Akademien meddelar idag att 2018 års Nobelpristagare i litteratur kommer att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande28 apr 2018

Svenska Akademien vill informera om att Sara Stridsberg den 27 april meddelat Akademien att hon önskar lämna sitt uppdrag som ledamot.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande20 apr 2018

Bakgrund | Svenska Akademien befinner sig i en allvarlig kris efter en period av djup oenighet mellan ledamöterna i viktiga frågor.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande13 apr 2018

Efter metoo-uppropet i november 2017 gav Svenska Akademien en advokatbyrå i uppdrag att undersöka bland annat Akademiens och dess ledamöters samröre med Nutidsplats Forum och dess konstnärlige ledare.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande12 apr 2018

Vid Svenska Akademiens sammankomst har Sara Danius trätt tillbaka från sitt ämbete som Svenska Akademiens sekreterare.