Arkiv över pressmeddelanden

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande20 apr 2018

Bakgrund | Svenska Akademien befinner sig i en allvarlig kris efter en period av djup oenighet mellan ledamöterna i viktiga frågor.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande13 apr 2018

Efter metoo-uppropet i november 2017 gav Svenska Akademien en advokatbyrå i uppdrag att undersöka bland annat Akademiens och dess ledamöters samröre med Nutidsplats Forum och dess konstnärlige ledare.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande12 apr 2018

Vid Svenska Akademiens sammankomst har Sara Danius trätt tillbaka från sitt ämbete som Svenska Akademiens sekreterare.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande10 apr 2018

Svenska Akademiens ständiga sekreterare ger för närvarande inga intervjuer och kommenterar heller inte den senaste tidens händelser. Skälet är enkelt. I morgon delar Akademien ut ett av sina viktigaste priser, Nordiska priset.

Svenska Akademiens nordiska pris 2018

Pressmeddelande14 mar 2018

Svenska Akademien har beslutat tilldela Agneta Pleijel sitt nordiska pris för 2018.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marie-Louise Ekman Kungliga priset för 2017. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lennart Sjögren Bellmanpriset för år 2017.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Östen Dahl Svenska Akademiens språkforskarpris 2017.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johan Svedjedal Kellgrenpriset för år 2017.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulrika Wallenström Gerard Bonniers pris för år 2017.