Arkiv över pressmeddelanden

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande6 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat att Axel Hirschs pris för 2020 skall tilldelas Ingrid Carlberg och Nils Uddenberg med 125 000 kronor vardera.

Svenska Akademiens nordiska pris 2020

Pressmeddelande14 feb 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rosa Liksom sitt nordiska pris för år 2020. Priset instiftades i samband med Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond.

Kungliga priset

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Leif Zern Kungliga priset för 2019. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Bellmanspriset

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gösta Ågren Bellmanpriset för år 2019.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fredric Bedoire Kellgrenpriset för år 2019.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ronny Ambjörnsson Gerard Bonniers pris för år 2019.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har tilldelat Karolina Ramqvist och Amanda Svensson Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2019. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2019 har tilldelats Marika Tandefelt. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut belöningar på 60 000 kronor vardera till Elena Balzamo, Göran Greider, Tuva Korsström, Ulrika Milles och Lilian Perme

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Platzack Svenska Akademiens språkforskarpris 2019. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare.