Arkiv över pressmeddelanden

Signe Ekblad-Eldhs pris

Pressmeddelande8 maj 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stewe Claeson Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2020. Priset utgår ur Stiftelsen Signe Ekblad-Eldhs testamentsfond och skall tilldelas en framstående skönlitterär författare.

Gun och Olof Engqvists stipendium

Pressmeddelande7 maj 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrik Berggren Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2020.

Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur

Pressmeddelande6 maj 2020

Svenska Akademien har beslutat utse Katarina von Bredow till mottagare av Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur 2020.

Beskowska resestipendiet

Pressmeddelande16 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Josefin Holmström Beskowska resestipendiet för år 2020. Stipendiet utgår vartannat år ur Stiftelsen Bernhard och Malin von Beskows fond ”till förmån för vitterhetsidkare”.

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse för 2019

Pressmeddelande14 apr 2020

Svenska Akademien har nu publicerat sin verksamhetsberättelse för 2019. Den kan laddas ner här:

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande8 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Engstrand Margit Påhlsons pris 2020.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande7 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Eriksson och Hedwig M. Binder Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2020.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium

Pressmeddelande3 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Malin Nauwerck Svenska Akademiens Bernadottestipendium för 2020.

Blomska stipendiet

Pressmeddelande1 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Fridell Blomska stipendiet för 2020.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande1 apr 2020

Elisabet Engdahl har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård för år 2020.