Arkiv över pressmeddelanden

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingvar Björkeson Kellgrenpriset för år 2008.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Sigurd Svenska Akademiens språkforskarpris 2008.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Johnsson Bellmanpriset för år 2008.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ragnar Thoursie Kungliga priset för år 2008.

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande5 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Leif Andrée, Julia Dufvenius, Thomas Nystedt och Maria Salomaa Carl Åkermarks stipendium för år 2008.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande5 dec 2008

Mats Ek har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2008.

Akademiledamoten Sten Rudholm har avlidit.

Pressmeddelande29 nov 2008

Sten Rudholm innehade stol nummer 1 i Svenska Akademien där han efterträdde Sture Petrén 1977. Sten Rudholm var jurist och ämbetsman. Han blev justitiekansler 1962, president i Svea hovrätt 1967 och utnämndes till riksmarskalk 1983.

Extra pris

Pressmeddelande28 nov 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Andersson ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande28 nov 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Leif Holmstrand Kallebergerstipendiet för år 2008.

Presskonferens - J.M.G. Le Clézio

Pressmeddelande27 nov 2008

I samband med att årets Nobelpristagare i litteratur, Jean-Marie Gustave Le Clézio, anländer till Stockholm hålls en presskonferens lördagen den 6 december kl. 09.00-09.45.