Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens ordlista på nätet

Pressmeddelande16 mar 2009

Svenska Akademiens ordlista utkom första gången 1874. Den senaste upplagan publicerades i april 2006 och är den trettonde i ordningen (SAOL 13).

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande13 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kjell Askildsen sitt nordiska pris för år 2009.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande12 mar 2009

Svenska Akademien har tilldelat Sara Danius Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Schückska priset

Pressmeddelande12 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Beata Agrell Schückska priset 2009 på 100 000 kronor.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande9 mar 2009

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Ny ledamot i Svenska Akademien

Pressmeddelande6 mar 2009

Till ny ledamot på stol nummer 1 i Svenska Akademien efter Sten Rudholm har utsetts författaren och litteraturvetaren Lotta Lotass. Hon kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december i år.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande5 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt Axel Hirschs pris för år 2009 med 120 000 kronor var.

Några ändringar i almanackans namnlängd

Pressmeddelande20 feb 2009

Namnlängden av år 2001 förvaltas av Namnlängdskommittén, som består av professor Sture Allén, Svenska Akademien, forskningschef Eva Brylla, Institutet för språk och folkminnen, professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, och professor Lennart Elmev

Akademiforskare i humaniora

Pressmeddelande26 dec 2008

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ledigförklarar härmed, med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, sex anställningar för yngre disputerade forskare inom det humanistiska området med följande inriktning:
 

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Johnsson Bellmanpriset för år 2008.