Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Francisco Uriz sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2008 har tilldelats Christer Kihlman.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Granath Gerard Bonniers pris för år 2008.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingvar Björkeson Kellgrenpriset för år 2008.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Sigurd Svenska Akademiens språkforskarpris 2008.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Johnsson Bellmanpriset för år 2008.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ragnar Thoursie Kungliga priset för år 2008.

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande5 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Leif Andrée, Julia Dufvenius, Thomas Nystedt och Maria Salomaa Carl Åkermarks stipendium för år 2008.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande5 dec 2008

Mats Ek har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2008.

Akademiledamoten Sten Rudholm har avlidit.

Pressmeddelande29 nov 2008

Sten Rudholm innehade stol nummer 1 i Svenska Akademien där han efterträdde Sture Petrén 1977. Sten Rudholm var jurist och ämbetsman. Han blev justitiekansler 1962, president i Svea hovrätt 1967 och utnämndes till riksmarskalk 1983.