Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande17 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Holger Weiss sitt gustavianska stipendium för år 2017. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Akademiledamoten Torgny Lindgren har avlidit

Pressmeddelande16 mar 2017

Författaren Torgny Lindgren invaldes 1991 på stol 9 i Svenska Akademien, där han efterträdde språkforskaren Ture Johannisson. Torgny Lindgren var född 1938 och arbetade först som lärare innan han blev författare på heltid.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande10 mar 2017

Svenska Akademien har tilldelat Per Arne Tjäder Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2017 med 40 000 kronor.

Zibetska priset

Pressmeddelande10 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Max Engman Zibetska priset för år 2017. Priset utgår vartannat år ur Stiftelsen C.B.

Schückska priset

Pressmeddelande3 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Olsson Schückska priset 2017 på 100 000 kronor. Priset utgår ur en till Akademien 1946 överlämnad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande3 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Axel Englund Anna Sjöstedts resestipendium för 2017.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande3 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat att i år tilldela Lena Johannesson ett pris samt Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt gemensamt ett pris på vardera 120 000 kronor ur Stif

SAOL 14 nu tillgänglig som app.

Pressmeddelande23 dec 2016

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Ordlistan finns nu tillgänglig som app för mobiltelefon.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stina Ekblad Kungliga priset för 2016. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Sonnevi Bellmanpriset för år 2016.