Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien inrättar nya befattningar för forskare i humaniora

Pressmeddelande18 jun 2008

För fjärde året i rad kan Svenska Akademien och Vitterhetsakademien med hjälp av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inrätta akademiforskartjänster inom en rad humanistiska discipliner.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande5 jun 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fateme Behros Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium 2008.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2008

Pressmeddelande29 maj 2008

Svenska Akademien har utsett Ewa Josefsson, Iréne Nilsson och Maj Stoddard till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2008.

Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare

Pressmeddelande29 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Patrik Larsson och Gudrun Rawoens sitt stipendium till yngre språkforskare för år 2008.

Extra pris

Pressmeddelande29 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bure Holmbäck ett extra pris på 75 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Doblougska priset

Pressmeddelande27 maj 2008

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2008. Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Johan Cullberg och Niklas Rådström.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande15 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven Lindqvist Svenska Akademiens essäpris för år 2008.

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande15 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Aimée Delblanc Anna Sjöstedts resestipendium 2008.

Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur

Pressmeddelande25 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat utse Sven Nordqvist till mottagare av Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur.

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande25 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bert Linné sitt bibliotekariepris för 2008.