Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gabriela Melinescu och Natalija Tolstaja sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Ström Bellmanpriset för år 2005.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Yvonne Hirdman Kellgrenpriset för år 2005.

Svenska Akademiens högtidssammankomst 2005

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17.00.

Länk: Texter från Svenska Akademiens högtidssammankomst 2005

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Peter Pohl Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2005.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har tilldelat Johanna Nilsson och Mirja Unge Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2005.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut fem belöningar på 50 000 kronor var till Kaj Falkman, Leena Huss, Christer Jonson, Titti Nylander och Maciej Zaremba

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande8 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anna Björk, Peter Böök, Jonas Karlsson och Lili Riksén Carl Åkermarks stipendium för år 2005.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande8 dec 2005

Staffan Göthe har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2005.

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande7 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johannes Anyuru Kalleberger-stipendiet för år 2005.