Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande29 mar 2007

Margareta Zetterström har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2007.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande22 mar 2007

Hans Waldenström har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 70 000 kronor.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande22 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mats Thelander Margit Påhlsons pris på 170 000 kronor.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande15 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Åstrand sitt gustavianska stipendium för år 2007.

Zibetska priset

Pressmeddelande15 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kristoffer Leandoer Zibetska priset för år 2007.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande12 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jon Fosse sitt nordiska pris för år 2007.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande9 mar 2007

Svenska Akademien har tilldelat Ingmar Stenroth Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Schückska priset

Pressmeddelande9 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anders Olsson Schückska priset på 80 000 kronor.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande6 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Olsson och Johan Wrede Axel Hirschs pris för år 2007 med 110 000 kronor var.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande2 mar 2007

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 100 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden: