Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens svensklärarpris 2017

Pressmeddelande7 jun 2017

Svenska Akademien har utsett Anna Ekerstedt, Fredrik Sandström, Minna Wadman och Jenny Edvardsson till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2017.

Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande7 jun 2017

Svenska Akademien har under våren 2017 tilldelat följande personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Bob Dylans Nobelföreläsning

Pressmeddelande5 jun 2017

Svenska Akademien har tagit emot Bob Dylans Nobelföreläsning. Talet är något utöver det vanliga och retoriskt fulländat, som man kan förvänta sig, och har skickats i form av en ljudfil och tillhörande text.

Doblougska priset

Pressmeddelande30 maj 2017

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2017.

Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur

Pressmeddelande30 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anne Marie Bjerg, Nina Fedorova och Leonard Neuger Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur 2017.

Svenska Akademiens kritikerpris

Pressmeddelande18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Eriksson och Håkan Lindgren Svenska Akademiens kritikerpris 2017. Priset, som är nyinstiftat, utdelas ”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik”.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nina Burton Svenska Akademiens essäpris för år 2017. Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format.

Ole och Ann-Marie Söderströms pris

Pressmeddelande18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nils Håkanson Ole och Ann-Marie Söderströms pris 2017. Priset instiftades 2011 och delas ut vart tredje år. De första mottagarna har varit 2011 Eva-Marie Liffner och 2014 Stefan Lindberg.

Idag är en historisk dag

Pressmeddelande11 maj 2017

Idag är en historisk dag. Svenska Akademiens Ordbok, vars redaktion har sitt säte i Lund, har utökats med ännu ett band, nummer 37. Det föreligger nu i en tryckt version och en digital.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande11 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael Johansson Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2017.