Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande8 maj 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Alessandro Palumbo och Sofia Pereswetoff-Morath Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2019.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande7 maj 2019

John Swedenmark har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2019.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande7 maj 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Margareta Eklöf och Eva Johansson Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2019.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande3 maj 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stig Eliasson Margit Påhlsons pris 2019.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande3 maj 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mohammad Fazlhashemi och Åsa Wikforss Karin Gierows pris för år 2019.

Gun och Olof Engqvists stipendium

Pressmeddelande29 apr 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Berg Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2019.

Johan Lundblads pris

Pressmeddelande29 apr 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Erik Petersson Johan Lundblads pris för år 2019.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande29 apr 2019

Mikael Parkvall har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård för år 2019. Prissumman är 80 000 kronor.

Pris till Francisco J. Uriz

Pressmeddelande29 apr 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Francisco J. Uriz ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Zibetska priset

Pressmeddelande29 apr 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingemar Lindahl Zibetska priset för år 2019. Priset utgår vartannat år ur Stiftelsen C.B. Zibets fond och brukar bland annat utdelas ”åt någon förtjent witterhetsidkare”.