Arkiv över pressmeddelanden

Särskilt pris från Svenska Akademien

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har tilldelat Sven-Bertil Taube ett särskilt pris på 100 000 kronor med anledning av hans mångåriga insatser för den sjungna svenska lyriken.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Österberg Gerard Bonniers pris för år 2005.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2005 har tilldelats Peter Sandelin.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gabriela Melinescu och Natalija Tolstaja sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande8 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anna Björk, Peter Böök, Jonas Karlsson och Lili Riksén Carl Åkermarks stipendium för år 2005.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande8 dec 2005

Staffan Göthe har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2005.

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande7 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johannes Anyuru Kalleberger-stipendiet för år 2005.

Lydia och Herman Erikssons stipendium

Pressmeddelande22 nov 2005

Svenska Akademien har tilldelat Kristian Lundberg Lydia och Herman Erikssons stipendium för år 2005.

Signe Ekblad-Eldhs pris

Pressmeddelande17 nov 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Eriksson Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2005.

Gun och Olof Engqvists stipendium

Pressmeddelande17 nov 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Leif Zern Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2005.