Arkiv över pressmeddelanden

Ny ständig sekreterare i Svenska Akademien

Pressmeddelande26 apr 2019

Vid sin sammankomst på torsdagen beslöt Svenska Akademien att till ny ständig sekreterare från den 1 juni 2019 utse Mats Malm. Han efterträder Anders Olsson, som varit ständig sekreterare sedan den 1 juni 2018.

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse för 2018

Pressmeddelande11 apr 2019

”Svenska Akademien har alltsedan april i fjol arbetat med att förnya institutionen och lägga en stabil grund för fortsatt främjande av det svenska språket och den svenska litteraturen.

Nya ledamöter i Svenska Akademien

Pressmeddelande29 mar 2019

Vid sin sammankomst igår beslöt Svenska Akademien att till nya ledamöter utse Ellen Mattson, som efterträder Jayne Svenungsson på stol 9, och Anne Swärd, som efterträder Sara Stridsberg på stol 13.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium

Pressmeddelande20 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hatice Zora Akademiens Bernadottestipendium för 2019.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande15 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marianne Molander Beyer sitt gustavianska stipendium för år 2019. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande13 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ellen Mattson Gerard Bonniers pris för år 2018.

Schückska priset

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Yvonne Leffler Schückska priset 2019 på 100 000 kronor. Priset utgår ur en till Akademien 1946 överlämnad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat att i år tilldela Fredrik Hertzberg och Jens Liljestrand ett pris på vardera 125 000 kronor ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond.

Pris till Björner Torsson

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Björner Torsson ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har tilldelat Elisabeth Friis stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2019 med 40 000 kronor.