Axel Hirschs pris

3 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat att i år tilldela Lena Johannesson ett pris samt Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt gemensamt ett pris på vardera 120 000 kronor ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond. Priset, som instiftades 1967, skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2014 Göran Söderström och Dan Korn, 2015 Håkan Håkansson och Jonas Jonsson samt 2016 Maja Hagerman och Lennart Pehrson.

Lena Johannesson är konstvetare, född 1945. Hon blev fil.dr 1982 i Uppsala och var sedan under flera år knuten till Göteborgs universitet som professor i konst- och bildvetenskap. Lena Johannesson har haft flera nationella och internationella expert- och förtroendeuppdrag vid skilda lärosäten och forskningsråd och hon blev 2004 den första kvinnliga ordföranden i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.
Av senare verk kan nämnas Arbetarrörelse och arbetarkultur 2007, tillsammans med Ulrika Kjellman och Birgitta Skarin Frykman, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, 2007 författare och redaktör, samt Fougstedts – familjen och sakligheten, 2016.

Fredrik Elgh är läkare, född 1957 och bosatt i Umeå. Han är verksam vid Umeå universitetssjukhus, där han är professor och överläkare.
Göran Stenberg är nordist, född 1962 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr 1998 och är verksam vid Stockholms universitet.
Ola Wennstedt är arkivchef vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, född 1956 och bosatt i Umeå.

Samtliga ingår i den redaktörsgrupp som arbetat med Pehr Stenbergs levernesbeskrivning i fyra delar, som utgivits 2014-2016. Projektet omfattar 5000 sidor och handlar om Pehr Stenbergs (1758-1807) livsresa under gustaviansk tid från en by utanför Umeå via akademiska studier i Åbo tillbaka till Umeå som magister och präst.